The Halewyn Service .

  more photos:    https://photos.app.goo.gl/ITRaw8QNPUDtBiXf2

The Halewyn Service .

In a series of 130 drawings on ceramic plates, Frans Gentils depicts the mythical  character of “Lord Halewyn”, as told in one of the oldest and most remarkable Dutch folktales, “Het Lied van Heer Halewyn” (The song of Lord Halewyn).This epic poem describes a demoniac figure, a serial killer of spell-bound virgins, who gets himself seduced and beheaded by a brave princess.

The dinner set drawings continue the tell-tale’s story where the song stops in an astonishing manner, namely when, in the last verse, the head of Lord Halewyn is placed on the table at the banquet to the honour of the  victorious princess. Thus the plates, substratum of the drawings, can be considered inherently part of the song’s subject.

This medieval motif, said to be of Celtic origin, is still of striking significance in the light of contemporary cases of abuse and murder, like the Dutroux case in Belgium and the occurrence of sado-masochistic cannibalism in Germany, which were widely exposed the media. Beheaded by Lady Justitia, have these modern demons figuratively been eaten and digested ?

According to Celtic beliefs, the body of a victim or an enemy could be immolated to get hold of its virile and intellectual forces. To renew this animistic process in a metaphoric way, Frans Gentils has drawn 130 portraits, representing so many aspects of Lord Halewyn’s character, under the features of (a.o.) a bluebeard, a pervert, a demon or an animistic being.

As the support for this graphic work-a dinner set- explicitly refers to the banquet, the artist encourages the convives to absorb -in the wake of the ancient Celts- some of Lord Halewyn’s mythical powers. Every plate evokes a different aspect, thus the convive can select the forces he or she would like to possess, preferable to complete his personal weaknesses. Happily enough, as the motivation for the slaughter is not specified in the poem, cotemporary bearers of Lord Halewyn’s dark force are free to give it their most personal, and hopefully more peaceful, expression.

The drawings are depicting the Halewyn phenomenon in two distinct ways: on the one hand, there is the direct expression of the evil mind, through facial expressions, morphology of faces and skulls, sometimes reminiscent to animal instincts and reptilian pulses. On the other hand, the work is driven by an animistic approach, comparable to the Celtic tradition. Halewyn’s soul is linked to a landscape of animal forms, trees , branches, industrial sites and debris.

Alongside poets, Luuc Gruwez, Peter Holvoet Hanssen, Piet Gerbrandy, Jef Geeraerts, Jan Lauwereyns, and Roger De Neef represent their poems on the same theme,  see below .    

orig doc Jef Geeraerts :

orig. doc . Jef Geeraerts

Het Halewyn Servies

Ik heb getracht om de mystiek van dit oud Keltisch lied te visualizeren in een servies.

Halewyn is een maagden-seriemoordenaar die in het midden van een bos een galgenveld heeft aangericht met “menig vrouwenbeeld”.

Halewyn die door zang de vrouwen verleidt en doodt, laat zich op zijn beurt door een maagd verleiden en onthoofden.

Het servies begint daar waar het lied eindigt wanneer in de laatste strofe Halewyns hoofd op de tafel wordt gezet.

De drager van de uitbeelding, de borden, is inherent aan het gegeven van het lied.

De betekenis van dit overdonderend slot kan je bij de oorsprong van dit lied vinden, namelijk de oude Kelten die dergelijke gebruiken hadden om de viriele en intellectuele krachten van hun vijanden via het consumeren ervan tot zich te nemen.

Om dit overdrachtelijk element terug gestalte te geven heb ik op 130 borden Halewyn in al zijn hoedanigheden uitgetekend. Telkens gaat het om een variant van Halewyn oa. als Blouwbaard, schurk, pervert, demon of animistisch wezen.

Door uit dit servies te eten neemt men de krachten van Halewyn tot zich en treedt men in de voetsporen van de Kelten.

Omdat elk bord uniek is en en ander psychisch aspect toont, kan u bepalen wat u zich gaat toeëigenen naargelang uw tekorten.

Overde psyche van Halewyn en zijn innerlijke drijfveren tot de moorden wordt in het lied niets verteld. Het is bijgevolg steeds invulbaar op een eigentijdse manier.

Het fenomeen Halewyn heb ik bij het uittekenen op twee manieren benaderd :

vooreerst een directe veruitelijking van zijn inborst uitgebeeld door gelaatsuitdrukkingen en plastische verhoudingen van gezicht en schedel, soms verweizend naar dierlijke eigenschappen en ongeremde driften;

vervolgens een annimistische benadering in vergelijking met de Kelten door de ziel van Halewyn te verbinden met dieren, bomen , takken , industriële sites en afval.

Om de vergeljking met het verleden nog te verbreden heb ik een aantal dichters aangezocht om een eigen interpretatie over het Halewyn Lied hier aan toe te voegen.

Tot mijn vreugde hebben volgende dichters hieraan meegewerkt : Luuk Gruwez, Peter Holvoet-Hanssen, Jef Geraerts , Piet Gerbrandy, Jan Lauwereyns, Roger M.J. De Neef , zie hieronder.

De afbeeldingen en de tekstborden van het lied kan u ook bekijken op :

https://photos.app.goo.gl/ITRaw8QNPUDtBiXf2

Jan Lauwereyns :

In de kantlijn somde je

de verzameling van de koppensneller op

aanvankelijk schreef je vrij letterlijk

met speren en rollende schedels

totdat een abstracte dans overbleef

met de roep van de uil als verwijzing

naar mijn vroegere zelf

de splitsing tussen teken en

het

lijkt een geval van scheel kijken

of een tweesprong tussen denken en handelen

die zich onvrijwillig

wat te groot en te omslachtig vindt

dadelijk verkies je

enkel het hoofd te bewaren

later hooguit wat haren

en geen flauw idee

hoe mijn kapsel eruitzag.

Jan Lauwereyns